Hissbara väggar

Ridåväggar

Ridåväggar är vertikalt hissbara avskiljningsväggar av duk, scrim eller nät. De är optimala för att dela av stora rum som till exempel sporthallar, inomhusfotbollsplaner, friidrottsarenor, teaterscener, operahus och fabriker.

Visa produkter
En kombivägg med nät och duk för bågformig upphissning i tak.
Skjutbara väggar

Vikväggar och blockväggar

Horisontellt skjutbara väggar för att avdela konferenslokaler, restauranger, skolor och kontor.

Visa produkter
Ljudtätade vikväggar med automatisk tätning.
Vikdörrar

Vikdörrar

En mjuk vikdörr för skolor, förskolor, lägenheter och hotell.

Visa produkter
Mjuk vikdörr för skolor, dagis och lägenheter.
Kastburar och Spjutburar

Kastburar och Spjutburar

Höj och sänkbara kastburar, anpassade för kula, diskus och slägga. En konstruktion av flera lager kraftig PVC och skyddsnät ger en säker och robust inomhus-lösning.

En annan specialprodukt är vår egenutvecklade spjutfälla. Den är framtagen för inomhusträning och lämpar sig utmärkt i alla typer av hallar. Spjutet dämpas av tjocka lager PVC och kanterna skyddas av finmaskigt nylonnät. Hela konstruktionen lyfts och samlas vid tak efter träning.

Specialprodukter

Specialprodukter

Utöver vårt standardsortiment tillverkar vi även specialprodukter för sporthallar och arenor. Tillsammans med er tar vi fram och utvecklar lösningar från projektering till färdig slutprodukt.

Vi har t.ex projekterat, konstruerat, tillverkat och monterat följande:

* Motordrivna specialtraverser

* Löpskenor för stavhopp

* Sidogående motordrivna draperier

* Motordrivna vertikalportar

* Smide för velodromstopp

* 3D modellering med 2D-plåtberedning och plasmaskärning